צוואה וירושה על פי דין

ירושה

על פי חוק הירושה, תשכ"ה-1965, ירושה הינה העברת רכושו של הנפטר ליורש על פי דין. במקרים בהם המוריש לא הותיר אחריו צוואה, חוק הירושה, מגדיר את סדר היורשים על פי דין, מבין קרוביו של המוריש. 

צוואה

חוק הירושה אומנם מחלקת את העזבון של אדם בין קרוביו אך כאשר האדם מבקש לבצע חלוקה שונה של נכסי העזבון הדבר יעשה באמצעות צוואה, צוואה הינה מתן הוראות בחייו של אדם לפעולות וחלוקה של נכסיו, לאחר אריכות ימיו.

בדיוק כפי שסיפור חיו, הרכב משפחתו ויחסיו עם קרוביו ייחודי ושונה מאדם לאדם, כך גם עזבונו של כל אדם הוא שונה. מסיבה זו, חשוב כי הצוואה תנוסח באופן ייחודי שיבטא את רצון המצווה תוך התייחסות למורכבות מצבנו המשפחתי, החברתי והרכושי.

רכוש יכול שיהיה בצורת כספים, חסכונות, נדל"ן (דירות, משרדים), מפעלים, עסקים, מניות, אגרות חוב, משקים חקלאיים, רכבים וכדומה, כאשר מדובר בהעברה של נכסי נדל"ן בירשוה יש לכך השלכות ומשמעויות רחבות בכל הקשור לאופן וסוג הרישום והעברת הזכויות והן בהיבט של השלכות מיסוי עליהם יש לתת את הדעה בניסוח צוואה.

עו"ד המתמחה בתחום הירושה יקפיד, בטרם עריכת הצוואה, ללמוד את סיפור חייכם, את "הנפשות הפועלות" המשמעותיות במיוחד עבורכם, ואת מבנה והיקף הרכוש שבבעלותכם ויסייע בידכם לבנות צוואה אשר תיטיב לבטא את כוונתכם, ותבטיח כי רצונכם החופשי יבוצע לאחר אריכות ימייכם.


צו קיום צוואה וצו ירושה

אם המוריש הותיר אחריו צוואה, הירושה נקראת ירושה על פי צוואה, היורשים הם האנשים, הגופים והישויות המשפטיות המופיעים בצוואה, וחלוקת העיזבון מתבצעת על פי החלוקה בצוואה. כדי לחלק את העזבון ולהעביר את הזכויות בלשכת רישום המקרקעין - הטאבו יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה לרשם לענייני ירושה במשרד המשפטים.

במקרה שהמנוח לא הותיר צוואה, הירושה נקראת ירושה על פי דין, והיורשים הם קרוביו של הנפטר, על פי מפתח קבוע בחוק וכדי לחלק את עזבונו של הנפטר בירושה על פי דין ולהשלים את העברת הזכויות בנכסי העזבון, יש להגיש בקשה לצו ירושה לרשם לענייני ירושה במשרד המשפטים.

הבקשה לצו קיום צוואה או בקשה לצו ירושה מוגשות לרשם לענייני משפחה במחוז לפי מקום מושבו של המוריש, ואם לא היה בישראל לפי מקום הימצא נכס מנכסי העזבון או לאחד מבתי הדין הרבניים.צרו קשר לפרטים נוספים