ייצוג ברכישה של מגרש או קרקע לבניה

מגרש לבניה עצמית
מגרש לבניה עצמית
ייצוג עורך דין ברכישה של מגרש או קרקע לבנייה עצמית

ברכישה של קרקע  / מגרש לבניה עצמית חשוב להיות בעורך דין המתמחה בנדל"ן ואשר הינו בעל התמחות מיוחדת בייצוג רוכש של מגרש לבנייה עצמית. חשוב להבין, כי לעסקה של רכישת מגרש / קרקע לבנייה ישנן השלכות מס שונות ומורכבות שבעתיים מאלו של רכישת דירה.

עורך דין המייצג רוכש קרקע לבנייה, חייב להיות בעל ניסיון ומומחיות מיוחדת לבחינת הזכויות של מוכר המגרש, מהות הזכויות  בקרקע - האם מדובר בקרקע בבעלות פרטית או שמה מדובר בחכירה מהמנהל או מגורם פרטי וכן מהן ההתניות וההתחייבויות שבהסכם החכירה, יש לבדוק האם קיימים או שיהא צורך בביצוע תשלומים שונים כגון תשלומי היוון, תשלומי היתר, תשלומי הסכמה, היטל השבחה, היטלי פיתוח וכיוצ"ב. כן צריך לבדוק האם קיימות במגרש / בקרקע זכויות צד ג' כגון זיקות הנאה ומעבר, הערות אזהרה וכיוצ"ב. כמו כן, יש לבדוק את גבולות המגרש והאם בוצעו הפקעות האם קיימות הגבלות כלשהן ביחס לאפשרות / זכות הבניה במגרש, והכל כדי להבטיח כי המגרש / הקרקע לבנייה תועבר לקונה נקייה מזכויות צד ג' אשר עלולות למנוע מהרוכש את הזכות לממש את הבניה במגרשו.

עורך הדין כזה חייב להיות בעל ניסיון ומומחיות בניסוח הסכמי שיתוף, רישום הסכם השיתוף בלשכת רישום המקרקעין - הטאבו,  פרצלציה, ורישום בית משותף.

ברכישת קרקע, וכנובע מהמורכבות המיוחדת שברכישת מגרש ובניה עצמית, הבנקים מחשיבים עסקאות אלו כעסקאות בעלות רמת סיכון גבוהה יותר מרכישת דירה, כך שבעסקת רכישת מגרש לבנייה עצמית, נדרשת מומחיות מיוחדת וקשר הדוק במיוחד עם הבנקים למשכנתאות ועם המחלקות המשפטיות שלהם, כדי להביא לאישור העסקה ומתן משכנתא לרכישת המגרש / הקרקע לבנייה.

משרד עורכי דין סיגל אלפסי בן-ישעיה הינו משרד עורכי דין בחדרה המתמחה בדיני מקרקעין. במשך השנים, משרדנו ייצג מאות של לקוחות בעסקאות מכירה ורכישה של מגרשים וקרקעות לבנייה עצמית, וכיום מייצג קונים וקבוצות רוכשים ברכישת מגרשים וקרקעות לבנייה עצמית בחדרה והסביבה, מגרשים וקרקעות לבנייה עצמית בשכונת הפארק בחדרה קרקעות ומגרשים לבנייה עצמית ברצועת החוף של גבעת אולגה, חדרה.משרד עורכי הדין סיגל אלפסי בן ישעיה בחדרה – הבית שלך בידיים טובות!
צרו קשר לפרטים נוספים