שירותי נוטריון ויפויי כוח נוטריוני בחדרה

נוטריון בחדרה
נוטריון בחדרה
 שירותי נוטריון בחדרה

בישראל, כל נוטריון הוא גם עורך דין, אבל לא כל עורך דין הוא נוטריון, שרותי הנוטריון משלימים את שרותי עורכי הדין העוסקים בנדל"ן ומקרקעין, שרותים כמו יפויי כוח נוטריוני עליו נדרש לחתום רוכש דירה חדשה מקבלן ע"י החברה הקבלנית כדי להבטיח את רישום זכויות הקונה כאשר הבית נרשם בפנקס הבתים המשותפים בלשכת רישום המקרקעין, ייפוי כוח נוטריוני נדרש גם על ידי הבנק בעת נטילת משכנתא לרכישת הדירה.

שירות נוטריוני של אימות חתימה וייפוי כוח נוטריוני חדרה - ברוב המקרים עורך דין שאינו נוטריון רשאי לאמת חתימתו של אדם, אלא שקיימים מסמכים מסוימים ובה ייפוי הכוח הנוטריוני, שבהם ללא אימות חתימה על ידי נוטריון, לא יהיה להם תוקף.

קיימים מספר סוגים של ייפויי כוח נוטריוני, ובהם ייפוי כוח כללי שניתן מאדם פרטי לאדם פרטי, ומאפשר לו לפעול במקומו מול כל גורם, פרטי או ציבורי או ייפוי כוח בלתי חוזר שנותן רוכש דירה מקבלן לחברה הקבלנית, ייפוי כוח נוטריוני גם ייפוי כוח שנותן מקבל הלוואה (משכנתא) לבנק למשכנתאות.

אימות חתימה על ייפוי כוח נוטריוני ניתן לבצע אך ורק בהצגת תעודת זהות או דרכון, ולא ניתן להסתפק בתעודה מזהה אחרת.

שירות נוטריוני של אישור העתק נאמן למקור חדרה - למרות שעורכי דין מוסמכים לתת אישור לכך שצילום של מסמך מתאים למקור, יש מצבים בהם נדרש כי האישור הנאמן למקור יעשה בידי שופט או נוטריון. בעיקר כאשר הדרישה היא של רשות זרה. הנוטריון רשאי לתת אישורים כאלה לא רק בשפה העברית אלא גם בשפה האנגלית ולעתים בשפות אחרות, בהתאם למדינה אליה מופנה המסמך.

שירות נוטריוני של אישור צוואה בחדרה - אחת מהדרכים לעריכת צוואה בכתב היא לערוך ולחתו על צוואה בפני נוטריון, ובדרך זו אין צורך בהמצאת עדים לצוואה. לצוואה שנחתמה בפני נוטריון יש מעמד של צוואה שנחתמה בפני שופט.

שרותי נוטריון וייפויי כוח נוטריוני בחדרה - הינו בתיאום וקביעת פגישה מראש

צרו קשר לפרטים נוספים